در صورت وجود مشکل یا شکایت از نحوه سفارش ، قیمت ها و هرگونه ابهام با ایمیل info@vitamincpharmacy.com و یا vitamincpharmacy@yahoo.com مکاتبه بفرمایید.